Monday, October 14, 2013

How to install GNOME desktop from DVD

Source: http://superuser.com/questions/432000/how-to-install-gnome-desktop-from-dvd-on-centos-6-using-the-command-line

As you have installed CentOS in VirtualBox, and as I understand, while installing you haven't choose X window system, so you are getting black screen with white cursor blinking.

Now what you can do is, install X Window System. If you have internet access in VirtualBox then you can try

yum groupinstall "X Window System"
This will use your internet connection to download the packages and install on system.

If you don't have internet access in VirtualBox then I will suggest you to mount the CD ROM in a virtual machine and install using that.

First of all you need to create a mount point and mount the Installation Media

mkdir /medir/cdr
mount /dev/cdrom /media/cdr
Now you have to create a local repository in /etc/yum.repo.d/

cd /etc/yum.repo.d/
vi local.repo
In this file write

[installation Media]
Name="Centos Local Installation"
baseurl=file:///media/cdr
enabled=1
gpgcheck=0
Now you can install the X Window system using

yum groupinstall "X Window System" "GNOME Desktop Environment"

1 comment:

Anonymous said...

Có làn da trắng là mong ước của mọi cô gái , sản phẩm thuoc ivory caps giúp làm trắng da toàn thân ngoài ra bạn cũng có thể sử dụng các loại loai kem chong nang tot nhat. Ngoài ra nếu bạn muốn làn da luôn tươi trẻ thì nên dùng my pham sakura nhat ban như kem duong da chong lao hoa sakura giúp làn da luôn trẻ đẹp xóa các nếp nhăn. Cách thuoc herba vixmen an toàn và hiệu quả bằng herba vixmen , vậy thuoc herba vixmen mua o dau , có an toàn không và mua ở đâu sẽ được cho biết sau đây.