Tuesday, February 2, 2016

Ngữ pháp かのように

Nguồn từ: http://tuhoconline.net/かのように

Cấu trúc ngữ pháp : かのようだ, かのように~Cách chia:
V/A/N(thể ngắn) + かのようだ/かのように~

Ý nghĩa và cách dùng:
có vẻ như/ như thể

Ví dụ và ý nghĩa ví dụ:
葬式が始まると雨が降り出した。まるで空が泣いているかのようだ。
Khi bắt đầu lễ tang thì trời đã mưa. Đến cả trời như thể cũng khóc.

怖いものでも見たかのように、彼女は震いていた。
Cô ấy đang rùng mình như thể nhìn thấy vật gì đáng sợ.

No comments: