Sunday, January 31, 2016

Ngữ pháp Nから見ると

Nguồn từ: http://tuhoconline.net/

Cấu trúc ngữ pháp : から見ると, 見れば, 見ても, 見て

Cách chia :
Nから 見ると/見れば/見ても/見て
Ý nghĩa và cách dùng :
nếu nhìn từ N ~

Ví dụ và ý nghĩa ví dụ :
日本の習慣には、外国人から見ると妙なものもあるだろう。
Phong tục của Nhật bản, nếu nhìn từ người nước ngoài thì có lẽ có cái không bình thường.

昔の人から見ると、現代人の生活のリズムは速すぎるかもしれない。
Nếu nhìn từ người ngày xưa thì nhịp điệu của cuộc sống của người hiện đại quá nhanh.

No comments: