Wednesday, March 16, 2016

Ngữ pháp ものだ và ことだ

Nguồn: http://qa.tenkana.vn/

Cấu trúc 「~ものだ」 và「~ことだ」 này có thể sẽ kết hợp với nhiều trường hợp khác để tạo thành một cấu trúc mang ý nghĩa khác, ví dụ: ~というものだ、~ということだ。

Và bản thân 「~ものだ」và「~ことだ」trong từng hoàn cảnh cũng có những cách hiểu riêng, bạn không đưa ra ví dụ cụ thể, nên mình không biết bạn muốn nói đến trong trường hợp nào, nhưng nhìn chung, có thể phân biệt こと và もの như sau:

「こと」được dùng để nói đến những từ, cụm từ mang nghĩa trừu tượng như: sở thích, hoài bão, lòng yêu thương..v.v..

「もの」được dùng để nói đến những vật hữu hình: như cái bàn, cái ghế, cuốn sách, món ăn...v..v...

Ví dụ:
1)趣味はラーメンを食べることです。
Sở thích của tôi là ăn mì gói.

-> 趣味 là một điều trừu tượng, làm chủ ngữ, vị ngữ là ラーメンを食べること. Trong đó, cụm "ラーメンを食べる" bổ nghĩa cho "こと" --> Nếu bỏ cụm bổ nghĩa đi thì câu của nó sẽ là「趣味」は 「こと」 です。--> "Sở thích" là một「こと」^^

2)ラーメンは食べるものです。
Tương tự, trong ví dụ này, 「食べる」 bổ nghĩa cho 「もの」, nếu lược bỏ cụm bổ ngữ, ta sẽ có 「ラーメン」は 「もの」です。--> "Mì gói" là một「もの」^^

Hi vọng với cách giải thích này, bạn sẽ phân biệt được 「~ものだ」và「~ことだ」nhé.

À, ngoài ra, với ngữ pháp 2kyu thì :
「~ことだ」sẽ được dùng để khuyên nhủ người khác. (NÊN làm gì (việc quan trọng))

ví dụ: 大学に入りたければ、一生懸命勉強することだ。
(Nếu muốn đậu đại học thì nên học hành chăm chỉ.)

「~ものだ」sẽ được dùng để nói về những việc được coi như là đương nhiên.

Ví dụ: 末年は、だれでも忙しいものだ。(Cuối năm đương nhiên là ai cũng bận rộn.)

No comments: